Kanun Hakkında

Kısaca kanun

Kanun, Türk bilginlerinden Farabi tarafından icat edilmiş, telli çalgı aleti. Antik çağda Mısır ve Sümerliler tarafından kullanıldığını gösteren bazı tarihi belgelerden bașka eski bir Arap rivayetine göre de kanunu İbn-i Hallegan’ın icat ettiği ve bu bilginin Horasanlı Bernek ailesinden olup Musul’un Türklere meskûn İbril șehindr doğduğu söylenmektedir.

Yapısı: 24 veya 27 perdeli bir sazdır. Her bir perdedeki sesi 3 tel tınlatır. Bu yapısıyla klavsenin ses sistemine benzer. Telleri özel olarak müzik aletleri için üretilmiş naylon teldendir. İlk evrelerinde naylon tel yerine bağırsaktan yapılan kiriş teller kullanılmıştır. Göğüs tahtası çoğunlukla çınar ağacından, alt tabanı ıhlamur veya sıkıştırılmış kontrplaktan, burgu tahtası yumuşak bir ağaç olan ıhlamurdan, burgular gül, şimşir veya abanoz gibi sert ağaçlardan yapılır. Üç telden oluşan her perdede diyez, bemol ve koma sesleri ayarlayabilen mandallar vardır. Kanun kullanım amacına göre 24-25-26 sesli olarak yapılır. Bunun karşılığı 3.5-4 oktavdır. İnsan sesiyle birlikte icra edilen tüm sazlar bu aralıktadır. Zaman zaman 36 sesli Arap Kanunu diye anılan sazlar yapılmış olsa da hangi amaca hizmet ettiği anlaşılamamıştır.

Türk sanat müziğinde kullanılan profesyonel kanun 26 perdeli olup her perdeye üçer tane tel takıldığı hesaplanırsa toplam 78 tellidir. Bu tellerin kalınlığı yukarıdan aşağı doğru; 0.60 mm. 0.70 mm. 0.80 mm. 0.90 mm. 1.00 mm. 1.10 mm. 1.20 mm. çapındadır. Kanunda kullanılan tel, petrokimya tesislerinin kuruluşuna kadar, kuzu bağırsağının kurutulup bir takım işlemlerden geçirilmesi sonucu değişik kalınlıklarda üretilmekteydi. Ancak petrokimyanın kuruluşundan sonra bu sanayi dalının üretimi olan ‘naylon-6’ hammaddesinden elde edilmektedir.

Ejder müzik kanunlarının üretimi hakkında


Kanun imalatının en önemli kısmını kullandığımız ağaçlar kapsamaktadır, ağaçların kuruluğu ve özgün ağırlığı çok önemlidir, bir başka önemli husus ağacın kesilmesidir, kestiğimiz ağaçların yarılma sistemine göre kesilmesine önem vermekteyiz. Kanun sazında birçok değişik denemelerimiz olmuştur. Bunların başında ölçüleriyle oynamak, değişik ses tabloları denemek, şeklinde sıralayabiliriz. Bu deneyimlerimize ortak olan birçok ünlü sazendelerinde görüşleriyle kanunlarımızın ses tablolarıni çınar ve ladin kullanarak yapmaktayız.

Birçok kanun siparişinde, istek üzerine başta 25 ses olan kanunlarımızda şuan standart olarak yapmakta olduğumuz 26 sesin dışında 27,28,34 ve 36 ses kanun denemelerimiz oldu. İmal ettiğimiz bu değişik ölçüdeki kanunlarda, farklı tınılar elde etmenin mutluluğunu yaşadık. Kanun sazında ilk duşüncemiz; “ses” oldugu için çok ısrarcı olunmadığı durumlarda sedef kakmalı sazlar üretmiyoruz. Görseli hakikaten güzel görünmesinin dezavantajı, sazın sesini azda olsa eksiltmesidir. Bu konuda birçok denemelerimiz mevcuttur. Kanun sazında hatrı sayılır lutiyeler arasında ismimiz varsa; bunu bizim sazlarımızı tercih eden icracılara borçluyuz.